Obchodné podmienky

obch-pod-i

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: GROHAX s.r.o.
Ulica a číslo: Brezany 129
Mesto a PSČ: Žilina, 010 04 
Štát: Slovenská republika
IČO: 46437681
DIČ: 2023385309
IČ DPH: SK2023385309

Sme plátci DPH.

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky vymedzujú vzťahy medzi predávajúcim: www.samoopalovacisvet.sk (prevádzkovateľ) a kupujúcim, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.samoopalovacisvet.sk (ďalej len eShop)

 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ obchodu
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka, telefonicky, alebo eMailom uskutočnila objednávku spracovanú systémom e-shopu
 • Objednávkou sa rozumie odoslaný eMail, alebo elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, druh, množstvo objednaného tovaru z ponuky a cenu tovaru, spracovaný systémom obchodu

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v eShope a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z eShopu, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Objednávku je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - eMailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade, alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o možnom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať eMailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Doprava tovaru

Dodanie tovaru kupujúcemu je realizované týmito prepravcami v uvedených cenách.

 

Kuriér DPD (3,90€)

Doba doručenia je nasledujúci pracovný deň od odoslania. Zásielku vám osobne doručí kuriér, ktorý vás bude vopred kontaktovať pre upresnenie času a miesta prevzatia.

Zásielkovňa - Odberné miesto (3,90€)

Doba doručenia 1-2 pracovné dni. Zásielku si osobne prevezmete na najbližšom odbernom mieste Zásielkovne (Z-Point), ktoré ste si vybrali. Akonáhle bude zásielka na mieste, obdržíte informačnú SMS kedy a ako si ju môžete vyzdvihnúť.

 

Doprava ZDARMA pri objednávke nad 50€. 

 

Pre objednávky do ČR použite náš český eShop na: www.samoopalovacisvet.cz
Ostatné krajiny EU (Na vyžiadanie dohodou) - platba výhradne prevodom na účet, následne zaslané express poštou

Uvedené ceny sú konečné s DPH, predávajúci si balné neúčtuje.

Predávajúci neručí za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú prepravcom. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

 

4) Platby za tovar

Za tovar môžete zaplatiť týmito spôsobmi v uvedených cenách.

 

Kartou (ZADARMO)

Za tovar zaplatíte okamžite pri objednávaní prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány. Použiť môžete kreditnú/debetnú kartu. Platba tak prebehne okamžite a tovar je expedovaný ihneď.

 

Prevodom (ZADARMO)

Za tovar zaplatíte dopredu, prevodom na bankový účet. Ak zvolíte tento spôsob, v automatickom potvrdení objednávky (eMaile) nájdete údaje pre platbu (sumu, číslo účtu, variabilný symbol). Akonáhle bude suma pripísaná na náš účet, zásielku okamžite expedujeme na vašu adresu.

 

Dobierkou (1,90€)

Za tovar zaplatíte priamo pri prevzatí v hotovosti, alebo kartou.

 

 

Číslo účtu pre platby v rámci SR (VÚB Banka)

 • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
 • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX
   

Pokiaľ nebude suma objednávky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, dokým nebudú uhradené všetky záväzky, prípadne objednávky zrušiť.

 

5) Ceny tovaru

Ceny tovaru sú uvádzané v EUR s DPH a sú konečné. Cena platná pri objednaní tovaru je po potvrdení objednávky nemenná. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej sumy na účet predávajúceho, alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej sumy. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pribalená k tovaru, slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

 

6) Záruka

Na tovar poskytujeme záručnú dobu stanovenú zákonom. Vzhľadom na povahu produktu sa záruka vzťahuje na dobu exspirácie (trvanlivosti) produktu, ktorá je deklarovaná na obale.

 

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predávajúcim predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať, ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

 

Podmienky pre vrátenie tovaru

Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkými náležitosťami, nesmie javiť známky použitia, nepoškodený, kompletný aj s príbalovými letákmi. Po splnení týchto podmienok bude kupujúcemu na jeho účet/adresu vrátená plná suma tovaru bez poštovného a to najneskôr do 8 dní po fyzickom obdržaní zásielky.

 

8) Reklamácia

Kupujúci je povinný si prevzatý tovar skontrolovať a akékoľvek nezrovnalosti, prípadne vady oznámiť do 3 dní ako reklamáciu a to formou e-mailu. Ak tak neuskutoční v tejto lehote, dodávka tovaru sa považuje za úplnú.

V prípade uplatnenia reklamácie kupujúci odošle kompletný tovar s kópiu objednávkového listu/faktúry (na vlastné náklady) na našu adresu. NIE DOBIERKOU! Predávajúci je povinný do 3 dní po fyzickom obdržaní zásielky informovať kupujúceho o stave reklamácie a do 30 dní reklamáciu vybaviť. Vybavením sa rozumie vyjadrenie sa k reklamácii a v prípade uznania, vrátenie plnej sumy tovaru bez poštovného, alebo výmena tovaru.

Tovar po uplynutí doby spotreby nie je možné vrátiť ani reklamovať.

 

9) Neprevzatie objednávky - Nevyzdvihnutá objednávka

Odoslaním objednávky (kliknutím na "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" podľa novely zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) je zákazník oboznámený a zároveň súhlasí s úplným znením Obch.podmienok a zaväzuje sa uhradiť všetky náklady/škody vzniknuté výhradne jeho konaním pri vybavovaní, resp. doručovaní jeho objednávky.

Ak sa tak stane, kupujúci je povinný uhradiť poplatok za vzniknuté konanie v sume 4.90EUR najneskôr do 7 dní od doručenia e-mailu s informáciou o Neprevzatej objednávke - Nevyzdvihnutej objednávke na náš účet:

 

Číslo účtu pre platby v rámci SR (VÚB Banka)

 • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
 • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX 

 

Ak sa tak nestane do stanovenej lehoty, bude tento dlh uložený a neskôr podstúpený na ďalšie konanie. Kupujúcemu, ktorý neuhradí poplatok za vzniknuté konanie budú pozastavené všetky aktuálne objednávky v procese vybavovania a aj všetky budúce objednávky.

  

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú a zabezpečenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

11) Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov, výhradne pre účely internetového obchodu www.samoopalovacisvet.sk, ktorý sa zaväzuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ich neposkytne tretím stranám ani iným subjektom.

 

12) Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, alebo nepriame škody spôsobené použitím informácii na svojej stránke, alebo iných stránok smerujúcich z jeho odkazov.

Používaním stránok www.samoopalovacisvet.sk súhlasíte s používaním "Cookies" vo vašom internetovom prehliadači, ktoré slúžia na zlepšenie funkcií a plynulý chod stránok. Súbory cookies slúžia výhradne pre potrebu našich stránok.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť uvedené produkty a služby a negarantuje vecnosť ich obsahu.

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky (uzatvorenia kúpnej zmluvy) na www.samoopalovacisvet.sk 

 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2018 až do odvolania.

 

Späť do obchodu